Endüstri 4.0 Nedir?

     Endüstri 4.0, Alman Hükümetinin imalat gibi geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatması projesidir. Bu yeni endüstrideki amaç; uyum, kaynak verimliliği ve ergonominin hem müşteriler hem de iş-değer sürecinde iş ortaklarının entegrasyonunu karakterize etmektir.

    Canlı cansız her nesnenin internete bağlanarak iletişim haline geçeceği, makineler arası iletişimin akıllı üretimi beraberinde getirdiği, ekonomik ve sosyal dönüşümleri ile şu anda tartışmakta olduğumuz bir kavram.
Endüstri 4.0 birçok kesim tarafından 4. Sanayi Devrimi olarak bilinir.

    Çağdaş ve modern otomasyon sistemleri ile veri alış verişlerini, üretim teknolojilerini içeren bir sanayi terimidir. Bu sanayi devrimi; içerisinde nesnelerin internetini, internetin hizmetlerini ve fiziksel-sanal sistemleri barındırır. Barındırmak ile birlikte elde ettiği her veriyi teknoloji imkânı ile raporlaştırarak, zamandan tasarruf eder ve verimliliği arttırmaya yardımcı olur.

   İlk sanayi devrimi yani Endüstri 1.0, su ve buhar gücü kullanılarak mekanik üretim sistemlerinin geliştirilmesi ile başladı. İkinci sanayi devrimi, Endüstri 2.0, elektirik gücünün imkânları ile seri üretim yapılmasına olanak tanıdı. Üçüncü Sanayi Devrimi, Endüstri 3.0, dijital devrim olarak da isimlendirilir. Elektroniklerin kullanımı ile birlikte bilim ve teknolojinin gelişmesiyle üretimler daha otomatik hale geldi. 18. yüzyılda (1712 yılında) buhar makinesinin icadı ile ilk sanayi devrimi başladı. 19. yüzyılda telgraf ve telefonun icadı ile elektrik ve iş bölümüne dayalı seri üretim başladı. 1971 yılında ilk mikro bilgisayarın icat edilmesiyle üretim süreçlerinin otomasyon hikâyesi başladı.

Endüstri 4.0’ın Etkileri Neler Olacak?

► İşçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile makine kontrolü artacak.
► Otomatik sistemler dolayısıyla ihtiyaç olan iş gücü azalacak.
► Sosyo-Ekonomik çalışma hayatına olan etkisi hissedilecek.
► Sanayi farklı bir değer kazanarak pazarda bu entegrasyonu sağlayan büyük paya ulaşacak.

Geleceğin Rekabetine Befaş ile Hazırlanın

Çağımızın yeni endüstriyel vizyonu olan dördüncü sanayi devrimi gerçekleşiyor. Diğer adıyla Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen dördüncü sanayi devrimine Befaş Elektrik rehberliğinde hazırlanın.

     Birbiriyle konuşan akıllı sistemler, veri farkındalığıyla karar verme ve çevreye duyarlı üretim devrini yaşadığımız günlerde; BEFAŞ Elektrik olarak, Endüstri 4.0’ın tüm katmanları için ekipmanlar ve firmalara özel teknoloji çözümleri geliştirme yolunda emin adımlar atmaktayız. 15-20 yıl sonra üretimin nasıl şekilleneceğini şimdiden hayal ediyoruz ve bu süreci planlamaya çalışıyoruz. Bu süre boyunca hangi noktalarda fırsatlar yaşanacak, hangi noktalarda değer yaratılacağı konusunda sürekli bir gelişim içindeyiz.

     Veriyi toplama, işleme, makina ve veri öğrenmesi teknikleri ile kestirimlerde bulunma gibi üretimin karar destek noktasında yöneticilere akıllı raporlar sunan dünyada, Müşterilerimizin istek ve süreçlerini iyi tanıyarak, ihtiyaçlara göre dijitalleşmeyi onlara sunmayı hedefliyoruz.

     Çevre bilinci yüksek, sürdürülebilir üretime ulaşma hedefimiz doğrultusunda farklı platformlarda farklı ihtiyaçlara çözümler üretip bunları müşterilerimize sunma niyetindeyiz.

     Endüstri 4.0 yolunda Befaş Elektrik’in ilerlemelerini takip edin, veriye dayalı üretimin gücünü keşfedin!

Endüstri 4.0 Yolculuğunda Befaş'ı Takip Edin!

Çok yakında oluşturacağımız yeni platform sayesinde Endüstri 4.0 mantığını imalatın her noktasına tanıtacağız. Endüstri 4.0 kavramının Türk sanayisinde yaygın kullanım alanına sahip olması için BEFAŞ elektrik olarak adımlar atmaya başladık.

Çok yakında yine bu sayfalarda tanıtımını yapacağımız platformumuz için bizi takip etmeye devam edin..